LIÊN HỆ

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Phòng 304, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đường Z115 – Quyết thắng – TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 6 255110

Fax: 0208 3 846237

    Main Menu x