HƯỚNG DẪN GỬI BÀI THAM DỰ HỘI THẢO

Hội thảo ICTC2022 sử dụng template bài báo theo định dạng chuẩn của Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên. Tài liệu mẫu gồm hai định dạng MS Word và LaTeX (được khuyến cáo sử dụng) có thể tải về trong file nén .zip: TEAMPLATE – ICTC2022

Khi gửi bài các tác giả cần đồng ý với các điều khoản sau:

  1. Bài báo gửi đăng phải là bài viết nguyên thủy, chưa từng gửi đăng/xuất bản trước đó;
  2. Sử dụng template do hội thảo quy định, không: tự thay đổi kiểu font, định dạng, header/footer, tự thêm đánh số trang…;
  3. Ngôn ngữ viết bài: tiếng Việt hoặc tiếng Anh;
  4. Số trang tối đa là 8;
  5. Gửi bài đúng theo các thời hạn do Ban tổ chức thông báo (trên website, qua email);
  6. Các bài báo có thể sẽ được công khai nội dung dạng điện tử trên website hội thảo;
  7. Bài báo được chọn đăng trên tạp chí phải được ít nhất một tác giả trình bày tại hội thảo (nếu bài báo không được trình bày tại hội thảo vì bất kỳ lý do gì thì sẽ được xem như vi phạm quy định hội thảo, và sẽ được thông báo công khai trên website và các hình thức thông tin khác);
  8. Sau khi xuất bản tạp chí, nếu có phát hiện về việc sao chép, gian lận,… của bài báo thì Ban tổ chức sẽ có quyền thông báo công khai về sự vi phạm, bài báo sẽ không còn ý nghĩa về mặt đạo đức khoa học;
  9. Chấp nhận mọi hình thức xử lý bài viết của Ban tổ chức nếu không tuân thủ một trong các điều khoản từ 1-8.

Nếu đồng ý với các điều khoản trên, mời tác giả ấn vào nút GỬI BÀI dưới đây