CỰU SINH VIÊN

Hoạt động của cựu sinh viên

Một số hoạt động nổi bật của cựu sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin sau khi đã tốt nghiệp ra trường…

Gương mặt tiêu biểu

Một số gương mặt  tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập cũng như trong sự nghiệp

Main Menu x