CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ICTC2022

THỨ TƯ, NGÀY 14.12.2022

CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

(HỘI TRƯỜNG ĐA NĂNG-TRƯỜNG ĐHCNTT&TT)

07h30 – 08h00          Đón tiếp đại biểu

08h00 – 08h15          Khai mạc

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Phát biểu khai mạc của Ban Giám hiệu.

08h15 – 09h45         Phiên toàn thể

Người điều khiển: PGS.TS. Đặng Văn Đức

08h15 – 09h GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ

Chuyển đổi số trong quản trị đại học.

09h – 09h45 Mr. Nguyễn Xuân Hoàng

Chuyển đổi số Quốc gia và cơ hội cho sinh viên lĩnh vực CNTT&TT

09h45 – 10h05         Coffee Breaks

10h05 – 11h45         Báo cáo tại các Phiên chủ đề

11h45 – 11h55         Bế mạc hội thảo

12h                             Ăn trưa

 

 

TIỂU BAN 1: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(PHÒNG 101 – GIẢNG ĐƯỜNG C2)

Người điều khiển:    PGS.TS. Lê Hoàng Sơn

                                   PGS.TS Phạm Thế Anh

                                   TS. Phạm Thanh Huyền
                                   TS. Trần Quang Quý

Thư ký:                      Th.S Dương Thu Mây

10h05 – 10h25         Hà Thị Thanh, Đàm Minh Khang. “Gold price prediction using multi-layer LSTM”.

10h25 – 10h45          Nguyễn Hải Minh, Ngô Thế Hoàng, Trần Mạnh Tuấn, “ Phát triển hệ thống thu thập thông tin khám chữa bệnh phục vụ công tác y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên.”

10h45 – 11h05          Nguyễn Thị Thanh Nhàn,  “A review on image data augumentation for deeplearning.”

11h05 – 11h25          Đàm Thanh Phương, “ Convert images of mathematics fomulas to latex codes using deeplearning.”

11h25 – 11h45          Phạm Thị Liên, Nguyễn Quang Hiệp, Vũ Thị Nguyệt, “ Xây dựng mô hình mạng CNN cho hệ thống phân loại khuyết tật mặt đường.”

 

TIỂU BAN 1: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(PHÒNG 102 – GIẢNG ĐƯỜNG C2)

Người điều khiển:    PGS.TS. Ngô Quốc Tạo

                                   PGS.TS Lê Đắc Nhường

                                   TS Lê Văn Hùng

                                   TS. Nguyễn Thế Vịnh

Thư ký:                      Th.S Dương Thị Mai Thương

10h05 – 10h25         Vũ Huy Lượng, Nguyễn Thị Mai Phương, “Áp dụng học máy để mô hình các mối quan hệ phụ thuộc của các đoạn đường liền kề phục vụ cho ước lượng thời gian di chuyển của phương tiện giao thông.”

10h25 – 10h45          Trần Quang Huy, Lê Hoàng Hiệp, “Study to apply some deeplearning algorithms for early network intrucsion detection.”

10h45 – 11h05          Dương Mai Thương, Phùng Trung Nghĩa, Phùng Hồng Dung, “ Ứng dụng mạng nơron tích chập trong nhận dạng tín hiệu điện não.”

11h05 – 11h25          Nguyễn Thị Bích Diệp, “A Bilinggual data enrichment method for the Vietnamese sign language translation problem based on WORDNET.

11h25 – 11h45          Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Núi, Lê Nguyễn Quốc Khánh, “ Predict human phosphorylation sites using XGBOOT and protein sequence-based characterizatioin.”

 

TIỂU BAN 2: CƠ SỞ TOÁN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(PHÒNG 103, GIẢNG ĐƯỜNG C2)

Người điều khiển:    PGS.TS. Nguyễn Xuân Huy

                                   TS. Nguyễn Hùng Cường
                                   TS. Vũ Vinh Quang

Thư ký:                      TS. Đinh Diệu Hằng

10h05 – 10h25         Trần Quang Quý, Ngô Hữu Huy, Nguyễn Thị Oanh “Medical statistical data analysis using Microsoft clustering algorithm.”

10h25 – 10h45          Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Kiên. “Applying the balanced truncation algorithm to reduce the complexity of hight-order power systems.”

10h45 – 11h05          Nguyễn Hiền Trinh, Vũ Vinh Quang, Cáp Thanh Tùng. “ Results of advanced label propagation algorithm for community detection in social network graphs.”

11h05 – 11h25          Trịnh Minh Đức, “A sequential algorithm for constructing the delaunay triangulation.

11h25 – 11h45          Nguyễn Thị Mai, Trịnh Ngọc Hiến, Nguyễn Thị Khánh Vân, Vũ Thị Thúy, Phạm Văn Hảo “ Arsenic adsorption in water by mass-electrochemical produce graphene.”

 

TIỂU BAN 2: CƠ SỞ TOÁN HỌC TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(PHÒNG 201, GIẢNG ĐƯỜNG C2)

Người điều khiển:    PGS.TS Đoàn Văn Ban

                                   TS. Đặng Thái Sơn
                                   TS. Trương Hà Hải

Thư ký:                      Th.S Nguyễn Thị Tuyển

10h05 – 10h25         Nguyễn Đình Dũng, Đàm Thanh Phương, Dương Thị Quy, Đinh Khánh Linh “Regularization for image recovery problem form morfological transformations.”

10h25 – 10h45          Nguyễn Kim Sơn, Lê Thu Trang, Hồ Thị Tuyến. “Application of arima model for forecasting positive cases of covid 19 in Thai Nguyen province.”

10h45 – 11h05          Vũ Vinh Quang, “ Some research results for forecasting problems in the big database.”

11h05 – 11h25          Phùng Thế Huân, Hoàng Thị Cành, Vũ Đức Thái “Một phương pháp phân cụm mờ viễn cảnh mới ứng dụng phát hiện sạt lở từ ảnh vệ tinh.

11h25 – 11h45          Đinh Diệu Hằng, Trương Hà Hải, Trần Văn Sự “ Necessary optimality conditions for an efficient solution for unconstrained vector fractional equilibrium problem”

 

TIỂU BAN 3: CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN, XỬ LÝ ẢNH VÀ VIDEO

(PHÒNG 202, GIẢNG ĐƯỜNG C2)

Người điều khiển:    PGS.TS Đặng Văn Đức

                                   PGS. TS Nguyễn Gia Như

                                   TS. Nguyễn Quốc Khánh
                                   TS. Đỗ Thị Bắc

Thư ký                       TS. Đinh Xuân Lâm

10h05 – 10h25         Van Hung Le, Danh Tuyen Hoang, Huu Son Do, Trung Hieu Te, Van Nam Pham “Real-time hand action detection on the Egocentric vision dataset based on Mediapipe.”

10h25 – 10h45          Phạm Thành Nam, Phạm Xuân Kiên, Lê Minh Hữu, Lê Thanh Lam. “Thiết kế nhận dạng chỗ đỗ xe còn trống sử dụng công nghệ xử lý ảnh.”

10h45 – 11h05          Anousit Thiphavongxay, Nguyễn Văn Huân, Vũ Đức Thái, Nguyễn Thị Hằng “ Cách tiếp cận dựng mô hình 3D trong thực tế ảo.”

11h05 – 11h25          Nguyễn Quốc Khánh, “Nghiên cứu xây dựng mô hình tham quan ảo chùa Thiên An- Ba Vì – Hà Nội.

11h25 – 11h45          Ngô Hữu Huy, Trần Quang Quý “ Chương trình giám sát phòng học sử dụng kỹ thuật phát hiện đối tượng”

 

TIỂU BAN 4: MẠNG TRUYỀN THÔNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

(PHÒNG 203, GIẢNG ĐƯỜNG C2)

Người điều khiển:    PGS.TS Phạm Việt Bình

                                   TS. Trần Minh Tước

                                   TS. Nguyễn Toàn Thắng

Thư ký:                      TS. Vũ Huy Lượng

10h05 – 10h25         Phạm Thành Nam Nguyễn Ngọc Dương “Nghiên cứu công nghệ truyền thông D2D trong mạng 5G.”

10h25 – 10h45          Đỗ Đình Lực, Lê Hoàng Hiệp. “Study to analys, compare and evaluate performance of Next General Firewalls: case of Palo Alto and Fortinet Firewall.”

10h45 – 11h05          Dương Thu Mây, Đỗ Thị Bắc “ Introduction to quantum computing and post-quantum crytography.”

11h05 – 11h25          Trần Thị Xuân, “A review on resource management and allocation in the 5G mobile network.

11h25 – 11h45          Trịnh Văn Hà, Mai Văn Hoàn “ Giải pháp khắc phục bảo mật của công nghệ điện toán đám mây di động.”

 

TIỂU BAN 5: ĐIỆN TỬ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

(PHÒNG 204, GIẢNG ĐƯỜNG C2)

Người điều khiển:    PGS.TS Lê Bá Dũng

                                   TS. Nguyễn Hữu Tuân

                                   TS. Nguyễn Vôn Dim

Thư ký:                      TS. Phạm Thành Nam

10h05 – 10h25         Nguyễn Thanh TùngComparison and evaluation of some model order reduction algorithms based on balanced gramians.”

10h25 – 10h45          Hồ Mậu Việt, Lê Hoàng Hiệp, Trần Duy Minh, Mạc Thị Phượng. “Study to build an VH_ICTU.ITS equipment for intelligent transport system in VietNam

10h45 – 11h05          Nguyễn Thị Mai Phương, Vũ Đức Thái, Vũ Huy Lượng “Thuật toán xác định tập nội bộ giải quyết bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu trong điều khiển tín hiệu đèn giao thông.”

11h05 – 11h25          Nguyễn Đức BìnhNghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ vạn vật kết nối trong bài toán thu thập dữ liệu và hỗ trợ dẫn tour du lịch

11h25 – 11h45          Cuong Nguyen, Duong Nguyen and Viet Ho “ Obstacle avoidence for unmanned aerial vehicle (UAV) using artificial potential fields algorithm”

 

TIỂU BAN 6: KINH TẾ, QUẢN TRỊ SỐ

(PHÒNG 301, GIẢNG ĐƯỜNG C2)

Người điều khiển:    PGS.TS Đỗ Năng Toàn

                                   TS. Nguyễn Văn Hậu 

                                   Th.S. Nguyễn Thị Xuân Hương,
                                   TS. Vũ Xuân Nam

Thư ký:                      TS. Nguyễn Thị Hằng

10h05 – 10h25         Phan Thị Hiền, Vũ Xuân Nam “Nghiên cứu về chuỗi giá trị gà màu – Đề xuất giải pháp phát triển nâng cao hiệu quả sản xuất theo chuỗi giá trị của công ty 3F Viet.”

10h25 – 10h45         Nguyễn Anh Chuyên, Hoàng Thế Trung, “Hệ sinh thái công nghệ và triển khai áp dụng trong mô hình đại học số hiện nay.”

10h45 – 11h05         Hue Lai Thi, Quynh Ha Van and The Vinh Nguyen “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chuyển đổi số tại tỉnh Thái Nguyên

11h05 – 11h25         Phạm Thị Liên, Nguyễn Quang HiệpOKRs – Information tecnology solutions in small and medium business.”NGuyễn

Main Menu x