BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
- Địa chỉ: Văn phòng bộ môn: Tầng 4, nhà C1, trường đại học CNTT và Truyền thông
- Điện thoại: 0280.625.5049 - Fax: 0280.384.6237
- Email: congnghephanmem@ictu.edu.vn

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

– Họ tên: ThS. Nguyễn Hồng Tân

– Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

– Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển phần mềm; Quản lý dự án, Kiểm thử, Phân tích thiết kế…

– Môn học phục trách giảng dạy: ..

– Điện thoại liên hệ: 0943.252.165

– Email: nhtan@ictu.edu.vn

– Văn phòng làm việc: Phòng …….

Đội ngũ cán bộ giảng viên trong bộ môn

STTTên Giảng ViênTrình ĐộSTTTên Giảng ViênTrình Độ
1Nguyễn Văn NúiTiến sỹ11Dương Thị QuyThạc sỹ
2Trần Văn KhánhTiến sỹ12Đỗ Đình LựcThạc sỹ
3Vũ Xuân NamTiến sỹ13Bùi Anh TúThạc sỹ
4Phạm Đức LongTiến sỹ14Đỗ Thị LoanThạc sỹ
5Nguyễn Hồng TânThạc sỹ15Đào Trần ChungThạc sỹ
6Tô Hữu NguyênThạc sỹ16Mạch Quý DươngThạc sỹ
7Nguyễn Thu PhươngThạc sỹ17Nguyễn Vũ Kiều VânThạc sỹ
8Hoàng Thị CànhThạc sỹ18Lê Thị Thu HuyềnThạc sỹ
9Nguyễn Tuấn AnhThạc sỹ   
10Nguyễn Thị DungThạc sỹ