THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ICTC2022

1TS. Nguyễn Hải MinhTrường Đại học CNTT&TTTrưởng ban
2TS. Đàm Thanh PhươngTrường Đại học CNTT&TTPhó trưởng ban
3TS. Quách Xuân TrưởngTrường Đại học CNTT&TTPhó trưởng ban
4TS. Nguyễn Văn TảoTrường Đại học CNTT&TTThành viên
5PGS.TS. Phùng Trung NghĩaTrường Đại học CNTT&TTThành viên
6TS. Vũ Đức TháiTrường Đại học CNTT&TTThành viên
7TS. Đỗ Đình CườngTrường Đại học CNTT&TTThành viên
8TS. Nguyễn Hữu TuânTrường Đại học Hàng Hải Việt NamThành viên
9TS. Nguyễn Văn HậuTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yênThành viên
10TS. Đặng Thái SơnTrường Đại học VinhThành viên
11TS. Nguyễn Hùng CườngTrường Đại học Hùng VươngThành viên
12PGS.TS. Phạm Thế AnhTrường Đại học Hồng ĐứcThành viên
13PGS.TS. Lê Đắc NhườngTrường Đại học Hải PhòngThành viên
14TS. Trần Minh TướcTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2Thành viên
15TS. Nguyễn Quốc KhánhTrường Đại học Nông nghiệp Việt TrìThành viên
16TS. Cao Tuấn AnhTrường Đại học Tân TràoThành viên
17TS. Phạm Thanh HuyềnTrường Đại học Hạ LongThành viên
18ThS. Nguyễn Thị Xuân HươngTrường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải PhòngThành viên
19ThS. Phạm Quốc ThắngTrường Đại học Tây BắcThành viên
20TS. Vũ Vinh QuangTrường Đại học CNTT&TTThành viên
21TS. Phạm Đức LongTrường Đại học CNTT&TTThành viên
22TS. Vũ Huy LượngTrường Đại học CNTT&TTThành viên
23TS. Nguyễn Thị Mai PhươngTrường Đại học CNTT&TTThành viên
24TS. Nguyễn Tuấn AnhTrường Đại học CNTT&TTThành viên
25TS. Nguyễn Đình DũngTrường Đại học CNTT&TTThành viên
26TS. Nguyễn Toàn ThắngTrường Đại học CNTT&TTThành viên
27TS. Nguyễn Thị Thanh NhànTrường Đại học CNTT&TTThành viên
28TS. Trần Quang QuýTrường Đại học CNTT&TTThành viên
29TS. Tô Hữu NguyênTrường Đại học CNTT&TTThành viên
30TS. Nguyễn Thế VịnhTrường Đại học CNTT&TTThành viên
31TS. Ngô Hữu HuyTrường Đại học CNTT&TTThành viên